خدا بزرگ نیست

Novel, Creative nonfiction by کریستوفر هیچنز

Blurb

خدا بزرگ نیست، چگونه دین همه چیز را مسموم می‌کند نام کتابی ضدّ دین است که توسط کریستوفر هیچنز نوشته شده است.
هیچنز در این کتاب بیان می‌کند که دین خشن، غیر عقلانی، متعصّب و همچنین یاور نژاد پرستی، قبیله گرایی و حماقت و بلاهت و دشمن آزادی عقاید و تحقیر کنندهٔ زنان و زورگو نسبت به کودکان است. او مطالب خود را با استفاده از برخی تجارب شخصی، مطالب تاریخی و انتقاداتی به متون و کتاب‌های دینی طرح میکند. بیشتر مطالب او در مورد ادیان ابراهیمی است ولی مواردی را هم نسبت به هندوییسم و دین بودا نوشته است. هیچنز قبل از نگارش این کتاب از ایران بازدید کرده بود و مدتی نیز در شهر اصفهان بود.
چندی بعد برادرش پیتر هیچنز «کتاب طغیان علیه خدا، چگونه بی‌خدایی مرا بسوی دین سوق داد» را نگاشت که از سوی رسانه ها پاسخی به این کتاب تلقی گردید.

First Published

2007

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment