دریا

Novel by جان بنویل

Blurb

دریا هیجدهمین رمان نویسنده ایرلندی جان بنویل است. این رمان چاپ ۲۰۰۵ و برنده جایزه ادبی من بوکر در همان سال است.

First Published

2005

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment