در جبهه غرب خبری نیست

War novel by Peter Eickmeyer, Robert Waterhouse, اریش ماریا رمارک

Blurb

در جبهه غرب خبری نیست نام یک کتاب ادبی است که توسط اریش ماریا رمارک، نویسندهٔ اهل آلمان نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است. تمام داستان به صورت اول شخص از زبان شخصیت اصلی داستان نقل میشود البته به جز خط اخر کتاب که خبر از کشته شدن شخص راوی میدهد. در این کتاب به شدت توسط نویسنده سعی شده که معنای واقعی یک جنگ و پیامدهای طولانی که میتواند بر همه چیز داشته باشد اشاره شود. به افتخار نویسنده این کتاب هر دو سال یکبار در المان جایزه صلح نویسندگی به نام وی برگزار میشود. لازم به ذکر است که نویسنده ایرانی هوشنگ گلشیری یک بار موفق به دریافت این جایزه شده است.

First Published

1929

Member Reviews Write your own review

jewel.bonney

Jewel.bonney

Such a treasure each one of these books. If you have some great stories like this one, you can publish them on NovelStar, just email our editors [email protected], [email protected] or [email protected] The link is the details about the competition happening this April to end of May. https://author.starlight.ink/essay/index.html

0 Responses posted 18 hours ago
jewel.bonney

Jewel.bonney

Such a treasure each one of these books. If you have some great stories like this one, you can publish them on NovelStar, just email our editors [email protected], [email protected] or [email protected] The link is the details about the competition happening this April to end of May. https://author.starlight.ink/essay/index.html

0 Responses posted 18 hours ago
lua.anne.hearts

Lua.anne.hearts

The flow of the story was perfect. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

0 Responses posted yesterday
sana.dinalang

Sana.dinalang

Great job author, I really like your writing style. I suggest you join Novel Star’s writing competition on April.

0 Responses posted yesterday
princess.gomez

Princess.gomez

I really enjoyed reading your book. I read enthusiastically and understood the story. ... If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

0 Responses posted yesterday
queen

Queen

This story had me laughing and crying. Couldn't put my kindle down. I could give a review on all that happens in this story but I think it will be better for any reader to just get it and plunge in. I'll be reading more from this author. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

0 Responses posted yesterday
joshuamantillagmailcom

Joshuamantillagmailcom

The story is powerful; I like how it was presented. Good job writer! If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or jo

0 Responses posted yesterday
angel.mayumi

Angel.mayumi

The flow of the story was perfect. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

0 Responses posted 2 days ago
emariporzee

Emariporzee

This is awesome! I was able to talk about the book after I read it. You did well! ... If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

0 Responses posted 4 days ago
vincent.camero

Vincent.camero

I really enjoyed reading your book. I read enthusiastically and understood the story. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

0 Responses posted 5 days ago
shana.panto

Shana.panto

Great job author, I really like your writing style. I suggest you join Novel Star’s writing competition on April.

0 Responses posted 5 days ago
catrina.yap

Catrina.yap

I really enjoyed reading your book. I read enthusiastically and understood the story. ... If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

0 Responses posted 6 days ago
cariza

Cariza

Kudos to the writer of this book. You did an amazing job. Why don't you try to publish your book in NovelStar? A lot of readers will love your work, judging from the book I just read.

0 Responses posted 6 days ago
skunk

Skunk

Das Buch sollte jedem klar machen, was Krieg bedeutet, und warum man ihn besser nicht führen sollte...

0 Responses posted in August
Log in to comment