معضل جانور همه‌چیزخوار

non-fiction by مایکل پولان

Blurb

«معضل جانور همه‌چیزخوار» نام کتابی است که توسط مایکل پولان در سال ۲۰۰۶ نوشته شده است. در این کتاب، پولان مستقیماً به سراغِ این پرسش می‌رود که ما چه چیزی باید بخوریم. انسان به عنوان یک همه‌چیزخوار، که عمدتاً به طور غیرانتخابی موادِ غذایی را مصرف می‌کند، با طیف گسترده‌ای از انتخاب‌های غذایی روبرو است، و به همین موضوع، این تصمیم را برای او تبدیل به یک معضل می‌کند. پولان نشان می‌دهد که پیش از به میدان آمدنِ فناوری‌های امروزیِ حفظ و تبدیل غذا، این معضل تا حد زیادی- عمدتاً از طریق نفوذ فرهنگی- حل شده بود،. اما فناوری‌های مدرن این معضل را به وجود آورده‌اند- از طریق در دسترس قرار دادنِ غذاهایی که تا پیش از آن محدود به فصل یا منطقهٔ معینی بود. رابطهٔ بین مواد غذایی و جامعه، که زمانی توسط فرهنگ تنظیم می‌شد، حال دچار سردرگمی شده است. برای یادگیریِ بیشتر در موردِ این انتخاب‌ها، پولان به تعقیبِ هر یک زا زنجیره‌های غذایی می‌پردازد که که ما زنده نگاه داشته است: غذای صنعتی، غذای ارگانیگ، و غذایی که برای خود گرداوری می‌کنیم. پولان این داستان را از آغازِ فرآوری این مواد غذایی تا محصولِ نهایی دنبال می‌کند، و در این بین نقدی نیز از شیوهٔ تغذیهٔ آمریکایی بدست می‌دهد.

First Published

2006

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment