صحرای تاتارها

by دینو بوتزاتی

Blurb

صحرای تاتارها یا بیابان تاتارها رمانی از دینو بوتزاتی نویسنده سرشناس ایتالیایی است. این رمان در سال ۱۹۴۰ به چاپ رسیده‌است و تاکنون بارها به فارسی ترجمه و چاپ شده‌است.

First Published

1940

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment