مادام بوواری

Novel by گوستاو فلوبر

Blurb

مادام بوواری نخستین اثر گوستاو فلوبر، نویسنده نامدار فرانسوی است که یکی از برجسته‌ترین آثار او به شمار می‌آید.

First Published

1856

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment