نانا

Novel by Emile Zola, Erich Marx

Blurb

نانا نهمین داستان از مجموعه‌ی روگون ماکار اثر امیل زولا نویسنده فرانسوی است. این داستان در سال ۱۸۶۸ آغاز می‌شود.
نانا فرزند مردی الکی به نام کوپو و زنی رختشوی به نام ژروز است که شخصیت اصلی کتاب آسوموار است. نانا نماینده زنان فاحشه‌ای است که در دوران امپراطوری دوم مقام درخشان و آمیخته به رسوایی داشتند.

First Published

1880

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment