هر طور شما دوست دارید

by ویلیام شکسپیر

Blurb

هرطور شما دوست دارید نمایشنامه‌ای کمدی اثر ویلیام شکسپیر است که در حدود سال های ۱۶۰۰-۱۵۹۹ نوشته شده‌است.

First Published

1623

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment