کافکا در ساحل

Novel by هاروکی موراکامی

Blurb

کافکا در ساحل یا کافکا در کرانه رمانی است از نویسنده ژاپنی، هاروکی موراکامی، که اولین بار در سال ۲۰۰۲ به ژاپنی و در سال ۲۰۰۵ به انگلیسی و در سال ۱۳۸۶ به فارسی منتشر شد. جان آپدایک امتناع از مطالعه این کتاب را غیر ممکن، و خود کتاب را «ورزدهنده ذهن» خوانده‌است. این کتاب، همچنین در فهرست ده کتاب برتر سال ۲۰۰۵ نشریه نیویورکر قرار گرفته‌است.
دو ترجمه فارسی از این کتاب به طور همزمان در سال ۱۳۸۶ منتشر شدند. ترجمه گیتا گرکانی توسط انتشارات کاروان با نام «کافکا در ساحل» و ترجمه مهدی غبرائی توسط انتشارات نیلوفر با نام «کافکا در کرانه» به چاپ رسیده‌اند.

First Published

2002

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment