گربه روی شیروانی داغ

by تنسی ویلیامز

Blurb

گربه روی شیروانی داغ نمایشنامه‌ای است از تنسی ویلیامز که در سال ۱۹۵۵ نوشته شده‌است.
تاکنون از روی این نمایشنامه چندین فیلم سینمایی و تلویزیونی ساخته شده‌است.
تنسی ویلیامز به خاطر نگارش این نمایشنامه جایزه پولیتزر را به خود اختصاص داد.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment