Dokter Zjivago

Novel, Historical novel by Boris Pasternak

Blurb

Dokter Zjivago is een roman van de Russische schrijver Boris Pasternak. Centraal staat het liefdesverhaal van de jonge dokter-poëet Zjivago, dat verweven is met de gebeurtenissen rond de Russische Revolutie en de daaropvolgende burgeroorlog.
Deze fragmentarisch opgezette roman, die vol metaforen zit, is een voortzetting van Pasternaks lyriek, waarin personages van binnenuit worden getoond. Dokter Zjivago is vooral ook een filosofisch boek: Zjivago rebelleert niet tegen de Sovjetstaat, maar staat op in naam van een vertrapt ideaal: de individuele mens. De polemiek naar aanleiding van de roman ontstond echter op politiek niveau. Pasternak werd verweten de Russische Revolutie neer te zetten als een achteruitgang. De Russische autoriteiten lieten niet toe dat het boek gedistribueerd werd in eigen land, maar door vertaalde versies bijna twintig jaar later, eerst in het Italiaans, bereikte het boek een wereldpubliek.
Het werk geldt onomstreden als een van de hoogtepunten uit de wereldliteratuur van de 20e eeuw.

First Published

1957

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment