Candide, eller Optimismen

Novel, Satire by Voltaire

Blurb

Candide er en roman fra 1759 av den franske forfatteren Voltaire.
Romanen er et satirisk svar på den samtidige filosofen Leibniz' tese at menneskene lever «i den beste av alle mulige verdener». Leibniz ideer blir representert av huslæreren Doktor Pangloss, som underviser en ung mann, hovedpersonen Candide, på et gods i Westfalen. I den første halvdelen av boken gjendrives Leibniz ved at Candide får sin optimistiske livsholdning utsatt for flere ulike grufulle hendelser: mord, inkvisisjon, kannibalisme, syfilis og jordskjelv. Sammen med, og delvis på leting etter, sin elskede Cunégonde reiser Candide gjennom Europa og Sør-Amerika; i Surinam møter Candide den «lærde pessimisten» Martin, som i utgangspunktet mener at «Gud har overgitt jorden og menneskene Satan i vold». Martins pessimisme balanseres av at han også målbærer en pragmatisk filosofi som gjør ham til forfatterens talsperson, han mener at «arbeid, ikke filosofi, er det eneste middel mot en uutholdelig verden».
Ved romanens slutt kjøper Candide og Cunégonde en liten gård for hans siste penger. På gården bor de sammen med Pangloss og Martin, som fremdeles representerer hvert sitt syn.

First Published

1759

Member Reviews Write your own review

jamie

Jamie

Fav. Book

0 Responses posted in February
Log in to comment