Forvandlingen

Short story by Franz Kafka, Gabriele Malsch

Blurb

Forvandlingen er en lang novelle skrevet av den tyskspråklige, jødiske forfatteren Franz Kafka. Fortellinga handler om Gregor Samsa, en handelsreisende familieforsørger, som en morgen innser at han har blitt forvandlet til et kjempestort insekt. Da Gregor ikke lenger kan arbeide og sørge for penger til dem han bor med, det vil si faren, mora og søstera Grete, blir han stadig mer neglisjert og forhatt, også av tre leieboere, og forvist til en skitten krok i leiligheten der han til sist dør.
Fortellinga ble utgitt første gang i 1915. Boka regnes i dag som en klassiker i vestlig litteratur og har kommet i en mengde utgaver og oversettelser. Den har også blitt omarbeidet til teateroppsetninger, filmer, tegneserier og annet.
Den symboltunge historien om Gregor Samsa har flere selvbiografiske trekk, men har ellers blitt tolket på mange måter. Kafkas novelle handler om både skam og hemmelighold, annerledeshet og normalitet, menneskeverd og menneskelige relasjoner, brutalitet, ensomhet, egoisme og redselen og avskyen for det fremmede.

First Published

1915

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment