Homage to Catalonia

Autobiography by George Orwell

Blurb

Homage to Catalonia, kalt Hyllest til Catalonia på norsk, er en bok fra 1938 av George Orwell som handler om opplevelser forfatteren hadde under den spanske borgerkrigen.
På slutten av året 1936 kom Orwell som avisreporter til Barcelona, for å skrive reportasjer om den spanske borgerkrigen. Bevisst på den revolusjonære stemningen i byen, sluttet han seg til det venstresosialistiske partiet POUM, og sloss ved fronten i deres milits mot fascistene.
Tilstandene ved fronten var dårlige. Den verste fienden var ofte kulde, lus og dårlige gamle våpen. Men trass i dårlig utstyr var kampviljen til de spanske antifascistene, for det meste arbeidere og ungdom, ubrutt. «Fascistane skal ikke komme gjennom, den sosialistiske revolusjonen skal førast videre. Den spanske borgarkrigen er en krig mellom verdenssyn.»
Da Orwell siden må se på at stalinistiske krefter faktisk går imot revolusjonen og sjalter ut andre sosialistiske krefter, blir han en bestemt motstandar av den kommunistiske linjen, og en enda sterkere sympatisør med anarkistene og de såkalte trotskistene i POUM..

First Published

1938

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment