Tanker

by Blaise Pascal

Blurb

Tanker, egentlig Tanker om kristendommens sannhet, er en bok av den franske filosofen Blaise Pascal, først utgitt i 1669, etter hans død.
Boken baserer seg på en tykk notatbunke, omtalt som «forarbeider til et verk om kristendommens sannhet, beregnet på å overbevise tidens 'moderne' tvilere», og verkets målgruppe er «den smilende skeptiker og verdensmann, som Pascal kjente så godt fra sin egen periode som selskapsløve». Notatene ble nedtegnet i Pascals siste leveår, en tid som ellers var preget av sykdom og av at den religiøse retningen jansenismen, som han og hans familie var tilknyttet, ble bekjempet med politiske midler. Også Pascals Provinsialbrev var innlegg i tidens religiøse debatt, om enn med heftigere engasjement.
Pascals hensikt med Tanker var å «vise de naturlige begrensninger som ligger i den menneskelige kunnskap, og hvorledes den relative kunnskap overskrides gjennom fordypelse i det kristne mysterium». Pascal «inviterer sin sekulære leser til å reflektere over sitt eget liv, til å se sin egen litenhet, uro, utilstrekkelighet og bortkommenhet i sin jakt på et fast punkt i tilværelsen. Han vil påvise menneskets elendighet uten Gud».

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment