En matematikers försvarstal

by Godfrey Harold Hardy

Blurb

En matematikers försvarstal är en essä av brittiske matematikern Godfrey Harold Hardy utgiven 1940. Den behandlar estetiken inom matematik med visst personligt innehåll och ger lekmän en inblick i en arbetande matematikers tankar.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment