Nesnesitelná lehkost bytí

by Milan Kundera, Susanna Roth

Blurb

Is written in Czeckoslovakian "Po ?ty?ech letech strávených v ?enev? ubytovala se Sabina v Pa?í?i a nemohla se vzpamatovat z melancholie. Kdyby se jí n?kdo ze ptal, co se jí stalo, nena?la by pro to slov. ?ivotní drama se dá v?dycky vyjád?it metaforou tí?e. ?íkáme, ?e na ?lov?ka dopadlo n?jaké b?emeno. ?lov?k to b?emeno unese nebo neunese, padá pod ním, zápasí s ním, prohrává nebo vít?zí. Ale co se vlastn? stalo Sabin?? Nic. Opustila jednoho mu?e, proto?e ho cht?la opustit. Pronásledoval ji pak? Mstil se jí? Ne. Její drama nebylo dramatem tíhy, ale lehkosti. Na Sabinu dopadlo nikoli b?emeno, ale nesnesitelná lehkost bytí."

First Published

1984

Member Reviews Write your own review

gustavo.santos.neto

Gustavo.santos.neto

O que mais me agradou neste livro foram as reflexões e perspectivas da vida

0 Responses posted in February
Sarah

Sarah

Meu segundo melhor romance.

0 Responses posted in January
Log in to comment