Červený a čierny

Novel by Stendhal

Blurb

Červený a čierny je román francúzskeho spisovateľa Stendhala. Hrdinom románu je syn majiteľa vodnej píly, inteligentný Julien Sorel, ktorý chce v období francúzskej reštaurácie presadiť svoj spoločenský vzostup. Jednou z interpretácií názvu románu je, že červená farba je farbou boja, revolty a odporu proti vtedajšiem režimu, ale tiež symbol slobody, slobodného života, lásky a nenávisti. Čierna je zase farbou tmy, ktorú vytvorila cirkev a despotizmus, ktorý nedovoľuje slobodne žiť a núti k pretvárke a klamstvu. Román bol publikovaný v roku 1830 v nakladateľstve Levavasseur. Po Armace ide o druhý Standhalov román.

First Published

1830

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment