Kralj Edip

by Sofoklo

Blurb

Kralj Edip je atenska tragedija koju je napisao Sofoklo a koja je prvi put izvedena oko 429. pr.Kr.Iako je poznato da je Sofoklo osvojio drugu nagradu za seriju drama koja uključuje Kralja Edipa, točan datum praizvedbe je nepoznat. Korištenje motiva kuge na početku drame je za neke povjesničare fusnota na kugu koja je opustošila Atenu godine 430. pr.Kr., pa se zato datum smješta iza tog događaja.Kralj Edip bila je druga od Sofoklove tri tebanske drame koja je izvedena, ali je prva u internoj kronologiji, koju slijedi Edip na Kolonu a potom Antigona.

Member Reviews Write your own review

rafal

Rafal

aa

0 Responses posted in July
rafal

Rafal

aa

0 Responses posted in July
Log in to comment