Iliad

Novel, Poetry by Hómēros

Blurb

Truyện Iliad kể về một phần câu chuyện về sự bao vây thành phố Ilium, cùng với Odyssey, là bộ thơ anh hùng ca cổ Hy Lạp được coi là của Homer, nhà thơ mù Ionia.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment