Sử thi Gilgamesh

Poetry by Wolfram Frhr. von Soden

Blurb

Sử thi Gilgamesh là sử thi của người Lưỡng Hà và là một trong những tác phẩm văn học viết sớm nhất của loài người. Các học giả cho rằng nó vốn là một loạt truyền thuyết và thơ của người Sumer về huyền thoại của vị vua anh hùng Gilgamesh, sau đó nó đã được kết hợp vào một sử thi dài hơn tiếng Akkad.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment