خانه عروسک

by هنریک ایبسن
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

خانه عروسک نمایشنامه‌ای است از هنریک ایبسن شاعر، نمایشنامه‌نویس و درام نویس نروژی که در سال ۱۸۷۹ نگاشته شد و در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های بسیاری خوانده می‌شود. عروسکخانه داستان بیرون آمدن از توهم، و طغیان زنی به نام «نورا» را شرح می‌دهد.

First Published

1879

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment