عقاید یک دلقک

by هاینریش بل

Blurb

کتاب عقاید یک دلقک، نوشتهٔ هاینریش بل نویسندهٔ آلمانی است که در ۱۹۶۳ نوشته شده‌است.
این کتاب توسط شریف لنکرانی، محمد اسماعیل زاده و باستانی به زبان فارسی ترجمه شده‌است.

First Published

1963

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment