عقاید یک دلقک

by هاینریش بل
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

کتاب عقاید یک دلقک، نوشتهٔ هاینریش بل نویسندهٔ آلمانی است که در ۱۹۶۳ نوشته شده‌است.
این کتاب توسط شریف لنکرانی، محمد اسماعیل زاده و باستانی به زبان فارسی ترجمه شده‌است.

First Published

1963

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment