ژاک قضا و قدری و اربابش

by دنی دیدرو

Blurb

ژاک قضا و قدری و اربابش کتابی‌ست که دنیس دیدرو، نویسندهٔ فرانسوی، در فاصلهٔ سال‌های ۱۷۸۰-۱۷۶۵ نوشته است. این کتاب پس از مرگ نویسنده در سال ۱۷۹۶ برای اولین بار در فرانسه منتشر شد اما ژاک قضا و قدری در آلمان پیش از این نیز شناخته شده بود. فردریش شیلر بخشی از کتاب را به آلمانی ترجمه کرده بود که در سال ۱۷۸۵ منتشر شد و در سال ۱۷۹۳ به فرانسوی برگردانده شد و میلیوس نسخهٔ کاملی از کتاب را در سال ۱۷۹۲ به آلمانی ترجمه کرده بود.

First Published

1796

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment