Bedári

Novel, Historical fiction by Victor Hugo

Blurb

Bedári je román od francúzskeho spisovateľa Victora Huga, ktorý bol vydaný v roku 1862 a patrí k najznámejším dielam 19. storočia.
Hlavným hrdinom príbehu je bývalý galejník Jean Valjean, ktorý sa snaží očistiť od svojej minulosti. Okrem neho v diele vystupuje množstvo ďalších postáv a dej sa odohráva vo Francúzsku 19. storočia, v búrlivom období napoleonských vojen, reštaurácie a nasledujúcich desaťročí.
Hugo vo svojom diele skúma podstatu dobra a zla a snaží sa upozorniť na sociálne problémy a nedostatky zákona. Tým nepriamo nadväzuje aj na svoje skoršie romány Posledný deň odsúdenca a Claude Gueux. Okrem toho sa v Bedároch objavujú aj témy ako francúzska história, Paríž a jeho architektúra, politika, náboženstvo či láska. Hugo sa pri písaní nechal inšpirovať viacerými skutočnými osobami a udalosťami a vytvoril tak rozsiahle dielo, v ktorom sa stretajú prvky romantizmu s realizmom, sociálnym i psychologickým románom. Odkaz Bedárov ostáva aktuálny i dnes a možno aj tomuto faktu vďačí román za svoju stále živú popularitu – bol viackrát spracovaný do filmovej podoby, no známy je aj ako rovnomenný muzikál, ktorý už vyše dvadsať rokov dobýja svetové divadlá.

First Published

1862

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment