Hľadanie strateného času

Novel, Autobiographical novel by Marcel Proust

Blurb

Hľadanie strateného času je román Marcela Prousta, jeho najznámejšie dielo.
Je to moderný psychologický román, uvádza čitateľa do prostredia vyššej spoločnosti- od prelomu 19. a 20. storočia po 1. svetovú vojnu. Autor novým spôsobom oživil vnútorný život hrdinu - pána Swanna - prostredníctvom oživovania spomienok, vyvolávaných aj náhodnými podnetmi. Autor dokazuje, že minulosť, zdanlivo zabudnutá a prekrytá novými zážitkami, v nás trvá a ovplyvňuje povahu človeka.
Román je rozdelený na sedem častí:
Svet Swannovcov
V tieni kvitnúcich dievčat
Svet Guermanovcov
Sodoma a Gomora
Uväznená
Zmiznutá Albertína
Čas nájdený

First Published

1913

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment