در جستجوی زمان ازدست‌رفته

Novel, Autobiographical novel by مارسل پروست

Blurb

در جستجوی زمان از دست رفته یا به جستجوی زمان گمشده عنوان رمانی نوشتهٔ مارسل پروست نویسندهٔ فرانسوی است. این رمان در ۷ جلد نوشته شده که هرکدام نامی مستقل دارند.
پروست این رمان عظیم را بین سال‌های ۱۲۸۷-۱۲۸۸ تا ۱۳۰۱ نوشته، و بین سال‌های ۱۲۹۲ تا ۱۳۰۶ منتشر کرده‌است. این رمان چندان به تشریحِ کلاسیکِ یک «داستان» نمی‌پردازد، بلکه از ورایِ داستانِ اصلی یک تحلیلِ عمیقِ ادبی، هنری، فلسفی و اجتماعیِ جامعه فرانسه در اواخرِ قرنِ ۱۹ و اوایلِ قرنِ بیستِ میلادی به دست می‌دهد. همچنین نحوه استفاده مارسل پروست از زبانِ فرانسه و جمله سازی او که شکلی بدیع و نو در ادبیات فرانسه بود آن را به کلی از سایر آثارِ ادبی هم زمانش متمایز می‌کند. این کتاب را مهدی سحابی با عنوان در جستجوی زمان از دست رفته به فارسی ترجمه کرده و نشر مرکز آن را منتشر کرده‌است.

First Published

1913

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment